vskmineral.sk - kvalitné prírodné drvené kamenivo
Zoznam lomov
Lom
Telefón
Lom Vechec
+421 914 344 076
Lom Slanec
+421 910 344 088
Lom Dargov
+421 910 930 290
Lom Záhradné
+421 911 930 260
Lom Hubošovce
+421 911 930 260
Lom Horná Štubňa
+421 911 344 038
Lom Breziny
+421 911 344 038
Lom Gretla
+421 903 624 333
Lom Honce
+421 911 344 045
Lom Markušovce
+421 903 624 333
Lom Sedlice
+421 914 344 070
Lom Brekov
+421 914 344 078
Lom Husiná
+421 55 68 109 17
Lom Mokrá Lúka
+421 911 344 045
Lom Veľká Tŕňa
+421 55 68 109 17
Zoznam lomov
Lom
Telefón
Lom Vechec
+421 914 344 076
Lom Slanec
+421 910 344 088
Lom Dargov
+421 910 930 290
Lom Záhradné
+421 911 930 260
Lom Hubošovce
+421 911 930 260
Lom Horná Štubňa
+421 911 344 038
Lom Breziny
+421 911 344 038
Lom Gretla
+421 903 624 333
Lom Honce
+421 911 344 045
Lom Markušovce
+421 903 624 333
Lom Sedlice
+421 914 344 070
Lom Brekov
+421 914 344 078
Lom Husiná
+421 55 68 109 17
Lom Mokrá Lúka
+421 911 344 045
Lom Veľká Tŕňa
+421 55 68 109 17

Kvalitné prírodné
drvené kamenivo

Zaoberáme sa dobývaním ložísk nevyhradených nerastov, ich spracovaním a predajom pre potreby stavebných firiem i súkromných odberateľov.

16 rokov na trhu

etablovaná spoločnosť

15 lomov

bohaté možnosti

11 okresov

široká sieť

ISO 9001
držiteľ certifikátu
vskmineral.sk - kvalitné prírodné drvené kamenivo

Toto je VSK MINERAL

Kde nás nájdete ...

V spolupráci s našimi obchodnými partnermi chceme budovať modernú súčasnosť a udržateľnú budúcnosť.

Riadenie a zabezpečovanie kvality považujeme za jeden z prvoradých cieľov spoločnosti.

Základným cieľom koncepcie kvality pri stále narastajúcich požiadavkách odberateľov je vytváranie takých pracovných podmienok, aby do procesu budovania a vylepšovania systému kvality boli zapojení všetci zamestnanci spoločnosti v snahe dosiahnuť:

Široká sieť lomov

Lom Vechec

Lom Slanec

Lom Dargov

Lom Záhradné

Lom Hubošovce

Lom Horná Štubňa

Lom Breziny

Lom Gretla – Spišská Nová Ves IV.

Lom Honce

Lom Markušovce

Lom Sedlice I. – Suchá dolina

Lom Brekov

Lom Husiná I. – Kamenistá dolina

Lom Mokrá Lúka

Lom Veľká Tŕňa

officeke@vskmineral.sk

pošlite nám email

+421 55 68 109 17

Pon. - Pia. od 7:30 do 15:30

vskmineral.sk - kvalitné prírodné drvené kamenivo
vskmineral.sk - kvalitné prírodné drvené kamenivo
Návrat hore

Online dopyt