Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

Slanec 1.jpg Slanec 2.jpg Slanec 3.jpg Slanec 4.jpg Slanec 5.jpg Slanec 6.jpg Slanec 7.jpg

Certifikáty

Certifikáty zhody systému riadenia výroby pre lom Slanec

č. 1301 - CPR - 0350 zo dňa 16.10.2018; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava

č. SK04 – ZSV – 2556 zo dňa 10.12.2020; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava 

Pre kamenivo charakterizované ako:

 • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242,
 • kamenivo na koľajové lôžko podľa EN 13450,
 • kamenivo do betónu podľa EN 12620,
 • kamenivo do malty podľa EN 13139,
 • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043,
 • kameň na vodné stavby podľa EN 13383-1.

  

Pre stavebný výrobok charakterizovaný ako:

 • nestmelené zmesi podľa STN EN 13285.

 

Povoľovacie listy

Súhlas na dodávku a zabudovanie materiálu do konštrukcie koľajového lôžka koľají a výhybiek prechádzaných koľajovými vozidlami pre spoločnosť Železnice Slovenskej republiky máme zabezpečený povoľovacími listami pre nasledovné frakcie:

 • frakcia 4/8 mm, s platnosťou od 09.07.2021 - 09.07.2024
 • frakcia 8/16 mm, s platnosťou od 09.07.2021 - 09.07.2024
 • frakcia 0/32 mm, s platnosťou od 09.07.2021 - 09.07.2024
 • frakcia 0/63 mm, s platnosťou od 09.07.2021 - 09.07.2024
 • frakcia 31,5/50 mm, s platnosťou od 10.02.2020 - 10.02.2023
 • frakcia 31,5/63 mm, s platnosťou od 01.06.2022 - 01.06.2025

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign