Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

lom Horná Štubňa 1.jpg lom Horná Štubňa 2.jpg lom Horná Štubňa 3.jpg lom Horná Štubňa 4.jpg lom Horná Štubňa 5.jpg lom Horná Štubňa 6.jpg

Certifikáty

Certifikáty zhody systému riadenia výroby pre lom Horná Štubňa

č. 1301 - CPR - 0635 zo dňa 25.08.2017; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242,
  • kamenivo na koľajové lôžko podľa EN 13450,
  • kamenivo do malty podľa EN 13139,
  • kamenivo do betónu podľa EN 12620,
  • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043,
  • kameň na vodné stavby podľa EN 13383-1.

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign