vskmineral.sk - kvalitné prírodné drvené kamenivo
List of quarries
Quarry
Telephone
Vechec quarry
+421 914 344 076
Slanec quarry
+421 910 344 088
Dargov quarry
+421 910 930 290
Záhradné quarry
+421 911 930 260
Hubošovce quarry
+421 911 930 260
Horná Štubňa quarry
+421 911 344 038
Breziny quarry
+421 911 344 038
Gretla quarry
+421 903 624 333
Honce quarry
+421 911 344 045
Markušovce quarry
+421 903 624 333
Sedlice quarry
+421 914 344 070
Brekov quarry
+421 914 344 078
Husiná quarry
+421 55 68 109 17
Mokrá Lúka quarry
+421 911 344 045
Veľká Tŕňa quarry
+421 55 68 109 17
List of quarries
Quarry
Telephone
Vechec quarry
+421 914 344 076
Slanec quarry
+421 910 344 088
Dargov quarry
+421 910 930 290
Záhradné quarry
+421 911 930 260
Hubošovce quarry
+421 911 930 260
Horná Štubňa quarry
+421 911 344 038
Breziny quarry
+421 911 344 038
Gretla quarry
+421 903 624 333
Honce quarry
+421 911 344 045
Markušovce quarry
+421 903 624 333
Sedlice quarry
+421 914 344 070
Brekov quarry
+421 914 344 078
Husiná quarry
+421 55 68 109 17
Mokrá Lúka quarry
+421 911 344 045
Veľká Tŕňa quarry
+421 55 68 109 17

Husiná I. quarry – Kamenistá valley

Quarry location

Gallery

Extracted mineral

Contact

    vskmineral.sk - kvalitné prírodné drvené kamenivo
    Scroll to Top

    Online enquiry