Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

Office.jpg

Profil spoločnosti

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. so sídlom v Košiciach je členom medzinárodnej skupiny VSK MINING GROUP, ktorá sa zaoberá dobývaním ložísk nerastov.

Prvoradým cieľom spoločnosti je kvalita ponúkaných služieb a výrobkov a vytváranie trvalých  pracovných miest v regiónoch našej pôsobnosti. V súčasnosti zamestnávame 87 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Kladieme veľký dôraz na trvalo udržateľný rozvoj v súlade s ochranou životného prostredia.

Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. má na území Slovenskej republiky určené dobývacie priestory za účelom dobývania a spracovania výhradných nerastov. Okrem výhradných ložísk dobýva organizácia VSK MINERAL s.r.o. aj ložiská nevyhradeného nerastu. 

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign