Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

Office.jpg
Úvod > O firme > Popis činnosti

Popis činnosti

Banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom vykonáva spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. na základe banského oprávnenia a jeho zmien vydaného rozhodnutím Obvodného banského úradu v Košiciach. Banské oprávnenie bolo vydané spoločnosti na podnikanie v týchto činnostiach:

 • § 2 písm. b) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton,
 • § 2 písm. c) zákona – zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
 • § 2 písm. d) zákona – úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
 • § 2 písm. e) zákona – zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach,
 • § 3 písm. a) zákona – dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia takto vytvorených banských diel a lomov, s výnimkou geologického prieskumu ložísk nevyhradených nerastov.

Na základe iných povolení a oprávnení môže vykonávať nasledovné činnosti:

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,
 • sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností,
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností,
 • geodetické a kartografické činnosti,
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
 • výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti so strojmi, priemyselnými zariadeniami, dopravnými prostriedkami,
 • prenájom strojov a zariadení,
 • prípravné práce k realizácii stavby,
 • vykonávanie trhacích prác,
 • výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy,
 • vedenie účtovníctva,
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.
© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign