Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

2012.08 Zahradne lom 1.JPG 2012.08 Zahradne lom 2.JPG 2012.08 Zahradne lom 3.JPG 2012.08 Zahradne lom 4.JPG 2012_Zahradne 3D model 2.jpg 2012_Zahradne 3D model 3.jpg 2012_Zahradne 3D model 4.jpg

Certifikáty

Certifikáty zhody systému riadenia výroby pre lom Záhradné

č. 1301 - CPR - 0349 zo dňa 09.03.2018; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242,
  • kamenivo na koľajové lôžko podľa EN 13450,
  • kamenivo do betónu podľa EN 12620,
  • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN13043,
  • kamenivo do malty podľa EN 13139,
  • kameň na vodné stavby podľa EN 13383-1.

  

Povoľovacie listy

Súhlas na dodávku a zabudovanie materiálu do konštrukcie koľajového lôžka koľají a výhybiek prechádzaných koľajovými vozidlami pre spoločnosť Železnice Slovenskej republiky máme zabezpečený povoľovacími listami pre nasledovné frakcie:

  • frakcia 31,5/63 mm, s platnosťou od 18.11.2022 do 18.11.2025

   

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign