Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

2011.08 Vechec 01.jpg 2011.08 Vechec 03.jpg 2012.07 VECHEC_01.JPG 2012.08 Vechec 3D model 11.jpg 2012.08 Vechec 3D model 2.jpg 2012.08 Vechec 3D model 3.jpg

Certifikáty

Certifikáty zhody systému riadenia výroby pre lom Vechec

č. 1301 - CPR - 0245 zo dňa 02.05.2019; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

 • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242,
 • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043,
 • kamenivo na koľajové lôžko podľa EN 13450,
 • kamenivo do betónu podľa EN 12620,
 • kamenivo do malty podľa EN 13139,
 • kameň na vodné stavby podľa EN 13383-1.

    

Povoľovacie listy

Súhlas na dodávku a zabudovanie materiálu do konštrukcie koľajového lôžka koľají a výhybiek prechádzaných koľajovými vozidlami pre spoločnosť Železnice Slovenskej republiky máme zabezpečený povoľovacími listami pre nasledovné frakcie:

 • frakcia 0/32 mm, s platnosťou od 02.08.2021 do 02.08.2024,
 • frakcia 0/63 mm, s platnosťou od 02.08.2021 do 02.08.2024,
 • frakcia 4/8 mm, s platnosťou od 16.06.2017 do 17.06.2023,
 • frakcia 8/16 mm, s platnosťou od 16.06.2017 do 17.06.2023,
 • frakcia 31,5/50 mm, s platnosťou od 17.07.2021 do 17.07.2024,
 • frakcia 31,5/63 mm, s platnosťou od 01.06.2022 do 01.06.2025.

 

 

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign