Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

2012.07 SEDLICE_1.jpg 2012.07 SEDLICE_2.JPG 2012.07 SEDLICE_3.JPG 2012.07 SEDLICE_4.JPG 2012.08 Sedlice 3D model 1.jpg 2012.08 Sedlice 3D model 2.jpg 2012.08 Sedlice 3D model 3.jpg

Certifikáty

Certifikáty zhody systému riadenia výroby pre lom Sedlice I - Suchá dolina

č. 1301 - CPR - 0454 zo dňa 30.04.2020; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava

č. SK04 - ZSV - 3023 zo dňa 19.05.2021; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3, 821 04  Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242,
  • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043,
  • kamenivo do betónu podľa EN 12620,
  • kamenivo do malty podľa EN 13139.

 

Pre stavebný výrobok charakterizovaný ako:

  • nestmelené zmesi podľa STN EN 13285

 

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign