Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

2010.10 Hubosovce 1.JPG 2010.10 Hubosovce 2.JPG 2011.08 Hubošovce 01.jpg 2011.08 Hubošovce 02.jpg 2012.03 Hubošovce 3D model 1.jpg 2012.03 Hubošovce 3D model 2.jpg 2012.03 Hubošovce 3D model 3.jpg 2012.03 Hubošovce 3D model 4.jpg

Certifikáty

Certifikát zhody systému riadenia výroby pre lom Hubošovce

č. 1301 - CPR - 1390, zo dňa 30.07.2018; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242,
  • kameň na vodné stavby podľa EN 13383-1.

Hubosovce certifikat zhody 1 Hubosovce certifikat 2 Hubosovce certifikat priloha

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign