Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

2011.08 Honce 01.jpg 2011.08 Honce 02.jpg 2011.08 Honce 03.jpg 2011.12 Honce 3D model0.jpg 2011.12 Honce 3D model1.jpg 2011.12 Honce 3D model2.jpg 2011.12 Honce 3D model3.jpg

Významní odberatelia v r. 2018

Poradie Odberateľ
1. maloodberatelia
2. VIAKORP, s.r.o.
3. Palivá a Stavebniny, a.s.
4. Cirbus Štefan
5. BITUNOVA spol. s r.o.
6. Dely Peter
7. Lesy Slovenskej republiky, š.p.
8. Havesta, s.r.o.
9. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
10. SEPStav, s.r.o.
11. EX TRANS, s.r.o.
12. RINPA SK s.r.o.
13. BBRSC, a.s.
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
15. Tom-stav s.r.o.
16. Čech Viliam
17. Komposesorát,                                         Pozemkové spoločenstvo Štítnik
18. PD v Roštári
19. UNIPRA s.r.o.
20. Lugastav s.r.o.

Ďakujeme za spoluprácu a želáme veľa spokojnosti s našimi výrobkami.

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign