Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

2011.08 Honce 01.jpg 2011.08 Honce 02.jpg 2011.08 Honce 03.jpg 2011.12 Honce 3D model0.jpg 2011.12 Honce 3D model1.jpg 2011.12 Honce 3D model2.jpg 2011.12 Honce 3D model3.jpg

Významní odberatelia v r. 2017

Poradie Odberateľ
1. Lesy Slovenskej republiky, š.p., BB
2. maloodberatelia
3. Pastel, spol. s r.o.
4. EKOPRIM, s.r.o.
5. RINPA SK s.r.o.
6. Palivá a Stavebniny, a.s.
7. SEPStav, s.r.o.
8. HAVESTA, s.r.o.
9. Lesy Slovenskej republiky, š.p., BB
10. Cirbus Štefan - CIRPAL
11. Dely Peter
12. EX TRANS, s.r.o.
13. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
14. Inžinierske stavby, a.s.
15. Gepstav Michalovce, a.s.
16. Alexander Burdiga STATOLEX
17. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
18. Komposesorát,                                         Pozemkové spoločenstvo Štítnik
19. Lesná spoločnosť Hrádok
20. UNIPRA s.r.o.

Ďakujeme za spoluprácu a želáme veľa spokojnosti s našimi výrobkami.

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign