Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

2011.08 Honce 01.jpg 2011.08 Honce 02.jpg 2011.08 Honce 03.jpg 2011.12 Honce 3D model0.jpg 2011.12 Honce 3D model1.jpg 2011.12 Honce 3D model2.jpg 2011.12 Honce 3D model3.jpg

Certifikáty

Certifikát zhody systému riadenia výroby pre lom Honce

č. 1301 - CPR - 0601, zo dňa 02.05.2019; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

  • kamenivo do betónu podľa EN 12620,
  • kamenivo do malty podľa EN 13139,
  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242,
  • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043,
  • kameň na vodné stavby podľa EN 13383-1.

  

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign