Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

2011.08 Gretľa 02.jpg 2011.08 Gretľa 03.jpg 2011.08 Gretľa 3D model 1.jpg 2011.08 Gretľa 3D model 2.jpg 2011.08 Gretľa 3D model 3.jpg

Certifikáty

Certifikáty zhody systému riadenia výroby pre lom Spiš - Gretla

č. 1301 - CPR - 0244, zo dňa 23.08.2013; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242,
  • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043,
  • kamenivo do betónu podľa EN 12620,
  • kamenivo do malty podľa EN 13139.

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign