Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

lom Dargov_1.jpg lom Dargov_2.jpg lom Dargov_3.jpg lom Dargov_4.jpg

Certifikáty

Certifikáty zhody systému riadenia výroby pre lom Dargov

č. 1301 - CPR - 1407 zo dňa 01.10.2018; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242.

Certifikát Dargov Certifikát príloha

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign