Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

lom Dargov_1.jpg lom Dargov_2.jpg lom Dargov_3.jpg lom Dargov_4.jpg

Certifikáty

Certifikáty zhody systému riadenia výroby pre lom Dargov

č. 1301 - CPR - 1407 zo dňa 14.09.2022; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava

č. SK04 - ZSV - 2748 zo dňa 29.06.2021; vydaný TSÚS, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242.
  • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043
  • kamenico na koľajové lôžko podľa EN 13450
  • kamenivo do betónu podľa EN 12620
  • kamenivo do malty podľa EN 13139

 

Pre stavebný výrobok charakterizovaný ako:

  • nestmelené zmesi podľa STN EN 13285

 

Povoľovacie listy

Súhlas na dodávku a zabudovanie materiálu do konštrukcie koľajového lôžka koľají a výhybiek prechádzaných koľajovými vozidlami pre spoločnosť Železnice Slovenskej republiky máme zabezpečený povoľovacími listami pre nasledovné frakcie:

  • frakcia 31,5/63 mm, s platnosťou od 18.11.2022 do 18.11.2025

 

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign