Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

lom Breziny 1.jpg lom Breziny 2.jpg lom Breziny 3.jpg lom Breziny 4.jpg

Certifikáty

Certifikáty zhody systému riadenia výroby pre lom Breziny

č. 1301 - CPR - 1486 zo dňa 02.10.2019; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242,
  • kameň na vodné stavby podľa EN 13383-1.

 

Certifikat Breziny 1       Priloha

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign