Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

2011.08 Brekov 01.jpg 2011.08 Brekov 02.jpg 2012.07 BREKOV_01.JPG 2012.07 BREKOV_02.JPG 2012.07 BREKOV_03.JPG 2012.07 BREKOV_04.JPG 2012.08 Brekov 3d model 1.jpg 2012.08 Brekov 3d model 2.jpg 2012.08 Brekov 3d model 3.jpg 2012.09 Brekov geologia 3D 1.jpg 2012.09 Brekov geologia 3D 2.jpg 2012.09 Brekov geologia 3D 3.jpg

Certifikáty

Certifikáty zhody systému riadenia výroby pre lom Brekov

č. 1301 - CPR - 0567 zo dňa 02.05.2019; vydaný TSÚS, n.o., Studená 3,  821 04 Bratislava

Pre kamenivo charakterizované ako:

  • kamenivo do betónu podľa EN 12620,
  • kamenivo do malty podľa EN 13139,
  • kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242,
  • kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch podľa EN 13043,
  • kameň na vodné stavby podľa EN 13383-1.

 

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign