Centrála (office):

VSK MINERAL s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice

Pon - Pia: 7:30 - 15:30

tel.: +421 55  681 0917

e-mail:
officeke@vskmineral.sk

 

Skúšobné laboratórium:

Laboratórium
Novoveská cesta 17
053 31 Novoveská Huta

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
Úvod

Dopytový formulár

Máte záujem o spracovanie cenovej ponuky? Vyplnte prosím nasledujúci dopytový formulár.

Kontaktné údaje
Záujem o
Typ kameniva:  všeobecne
 andezit
 čadič
 granit
 vápenec
 dolomit
 dolomitický vápenec
 tufy
Lomy:
 Vechec
 Slanec
 Hubošovce
 Záhradné
 Dargov
 Horná Štubňa
 Breziny
 Husiná
 Mokrá Lúka
 Honce
 Sedlice
 Gretla
 Brekov
 Veľká Tŕňa
Požadovaná norma
všeobecne
EN 12620 + A1 Kamenivo do betónu
EN 13043 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
EN 13139 Kamenivo do malty
EN 13242 + A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko
EN 13383 Kameň na vodné stavby
Frakcia kameniva / Množstvo (t.)
0/20/40/80/160/32
0/630/900/1252/54/8
8/118/1616/2216/3231,5/50
31,5/6332/6332/90lomový kameň  
iné
Ďalšie informácie


Ďakujeme za prejavený záujem. Spoločnosť VSK MINERAL s.r.o. si vyhradzuje právo na vypracovanie cenovej ponuky do 2 pracovných dní.

© 2011 VSK MINERAL s.r.o. - All right reserved / bart.sk webdesign